Mandat

Tenor l’artitgel 29 da la LPCu è l’Uffizi federal da cultura l’autoritad cumpetenta per la politica culturala da la Confederaziun.

Roland Früh, Médiateur de design, Zurich/Arnhem

Organisaziun

As infurmai qua davart l’organisaziun da l’Uffizi federal da cultura.

Schweizerische Nationalbibliothek in Bern

Contact e lieu

As infurmai qua co che Vus pudais ans contactar e nua che sa chattan noss lieus.

https://www.bak.admin.ch/content/bak/rm/home/das-bak.html