La Svizra è er taliana e rumantscha: in obstachel u ina schanza?

Roland Früh, Médiateur de design, Zurich/Arnhem
Roland Früh, Médiateur de design, Zurich/Arnhem
© BAK / Charles Negre

Tge plazza han il rumantsch ed il talian en Svizra? In colloqui ch’è vegni organisà da la Direcziun da dretg internaziunal public (DDIP) e da l’Uffizi federal da cultura (UFC) ha permess da discutar davart questa dumonda. A chaschun da quest colloqui èn er vegnidas tematisadas las obligaziuns da la Svizra en connex cun la ratificaziun da la Convenziun da basa dal Cussegl da l’Europa per proteger las minoritads naziunalas e da la Charta europeica da las linguas regiunalas u minoritaras. Il colloqui è vegni avert da la directura dal UFC, Isabelle Chassot, e vegnì concludì cun in pled final dal cusseglier federal Ignazio Cassis, schef dal Departament federal d’affars exteriurs (DFAE).

https://www.bak.admin.ch/content/bak/rm/home/aktuelles/aktuelles---archiv/aktuelles-2019/schweiz-ist-auch-italienisch-und-raetoromanisch-hindernis-oder-chance.html