Alpinissem

Categorias: natira ed univers, praticas socialas

Stadis: Frantscha, Italia e Svizra

Weissmies (4017 m)
Weissmies (4017 m) cun ina vista en direcziun sid-ost ed alpinists en ascensiun, 3 d’avust 2015
©Jürg Huber

L’alpinissem è ina moda da sa mover en muntogna, che cumpiglia – ultra da las tecnicas da chaminar ordaifer las sendas – er ils cumportaments en cas da privels sco bovas u sfendaglias. L’alpinissem sa differenziescha en quest connex dal viandar sin sendas marcadas, u dal ski alpin sin pistas segiradas. El è caracterisà d’ina cultura cuminaivla che cumprenda d’ina vart l’enconuschientscha da l’ambient alpin, l’istorgia da las praticas e da las valurs ch’èn colliadas cun talas, e da l’autra vart las tecnicas da chaminar ed il diever da la corda, dal zappunet e da las charpellas. Questa cultura è colliada cun ideas e cun imaginaziuns esteticas che sa refereschan a la bellezza da las rutas, a l’eleganza dals moviments ed a l’experientscha en ils conturns natirals. L’alpinissem, che ha gì sia culminaziun cun ils pioniers englais durant la mesadad dal 19avel tschientaner, cumpiglia oz ina gronda varietad d’activitads. Differentas associaziuns èn – tras ils divers curs da furmaziun ch’ellas porschan – purtadras da la tradiziun alpina. I dat er in interess artistic per l’alpinissem, oravant tut en la litteratura ed en l’art figurativ. Ils conflicts d’interess tranter ils differents acturs ed il stgaudament dal clima èn las grondas sfidas, cun las qualas l’alpinissem è confruntà il cumenzament dal 21avel tschientaner.

Communicaziuns a las medias

Quest cuntegn è avant maun en tudestg, en franzos ed en talian. Cliccai per plaschair sin DE, FR u IT en il chantun sisum a dretga da questa pagina.

Links

La descripziun detagliada da la tradiziun sin la glista da las tradiziuns vivas da la Svizra

Tradiziuns parentadas

Ultra da l’elavuraziun dal dossier da candidatura per la UNESCO vegnan adattads regularmain er ils dossiers e las endataziuns correspundentas sin la glista da las tradiziuns vivas da la Svizra. Questa lavur vegn fatga en cooperaziun cun las acturas ed ils acturs pertutgads.

Links supplementars

Ultima midada 02.02.2024

Tar il cumenzament da la pagina

Contact

Uffizi federal da cultura
Secziun da cultura e societad
Julien Vuilleumier
Hallwylstrasse 15
3003 Berna
Telefono +41 58 467 89 75
E-Mail

Stampar il contact

https://www.bak.admin.ch/content/bak/rm/home/kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-unesco-lebendige-traditionen/immaterielles-kulturerbe-unesco-in-der-schweiz/repraesentative-liste-des-immateriellen-kulturerbes/alpinismus.html